flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПРАВИЛА пропуску осіб до приміщення Господарського суду Черкаської області (в редакції від 16 вересня 2021 року)

17 вересня 2021, 10:25

      ЗАТВЕРДЖЕНО          

Наказ Господарського суду

Черкаської області

16 .03.2020 №09 зі змінами внесеними наказами від 21.04.2020 №11, від 04.08.2020 №17,  від 14.04.2021 №09, від 16.09.2021 №17

 

 

ПРАВИЛА

пропуску осіб до приміщення

Господарського суду Черкаської області

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до Господарського суду Черкаської області з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

 

1.2. Пропуск осіб до приміщення Господарського суду Черкаської області (далі – пропускний режим) здійснюється працівниками Служби судової охорони (далі – Служба).

 

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в Господарському суді Черкаської області працівники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

 

1.4. Пропуск осіб до приміщення Господарського суду Черкаської області не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

 

1.5. На вході до приміщення Господарського суду Черкаської області обладнано пункт пропуску з турнікетом (з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу, засобами відеонагляду та зв’язку, призначених для виявлення заборонених для пронесення речей.

 

1.6. Службові входи до приміщення Господарського суду Черкаської області обладнуються пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом.  

1.7. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки в приміщення Господарського суду Черкаської області, а також винесення таких цінностей за межі приміщення суду здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду.

 

1.8. Для речей, які заборонено проносити до приміщення Господарського суду Черкаської області, після пунктів  пропуску обладнуються камери схову.

 

1.9. Обладнання пунктів пропуску та камер схову покладається на керівника апарату Господарського суду Черкаської області.

 

1.10. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на  голову та керівника апарату Господарського суду Черкаської області, які інформують начальників територіальних управлінь (командирів підрозділів охорони) Служби про порушення вимог цих Правил працівниками Служби.

 

1.11. Примірник цих Правил розміщується в приміщенні Господарського суду Черкаської області перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

  1. Порядок пропуску осіб до приміщення

Господарського суду Черкаської області

 

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим наказом голови Господарського суду Черкаської області розпорядком роботи.

 

2.1.1. Пропуск громадян до приміщення Господарського суду Черкаської області припиняється за 5 хвилин до початку обідньої перерви та за 15 хвилин до закінчення робочого дня.

 

2.1.2. З 17.00. години до 08.00 години пропуск громадян до Господарського суду Черкаської області заборонено.

 

2.1.3. На період проведення карантинних заходів на території України, Черкаської області, м. Черкаси, забезпечити вхідний санітарний контроль, здійснювати проведення термометрії безконтактним термометром відвідувачам Господарського суду Черкаської області у порядку пропускного режиму. У разі виявлення підвищеної температури у громадян, запропонувати їм скористатися медичною маскою або утриматися від відвідування Господарського суду Черкаської області або участі у судовому засідання, написавши заяву про його відкладення.

 

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до приміщення Господарського суду Черкаської області забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

 

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до Господарського суду Черкаської області, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідчення водія, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, картки мігранта, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон).

Для ідентифікації осіб, які прибули до Господарського суду Черкаської області, за умови наявності у суді технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, може бути використаний мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія».

 

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщень Господарського суду Черкаської області, в яких вони працюють, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, заступник голови суду, судді, керівник та заступник керівника апарату.

 

2.5. Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до приміщення Господарського суду Черкаської області в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

 

2.6. Працівники апаратів судів, інших органів та установ системи правосуддя пропускаються до будинків (приміщень), в яких вони працюють в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники судів, інших органів та установ системи правосуддя пропускаються до відповідних приміщень згідно зі списком, затвердженим головою суду чи керівником апарату суду за пред'явленням службового посвідчення.

 

2.7. До приміщення суду із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у розгляді кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ, – за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщеннях суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), – згідно зі списком, затвердженим головою суду, керівником апарату суду або установ (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, – за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), – за списками, підписаними головою суду, керівником апарату суду, після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, працівник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату суду або установи системи правосуддя, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

 

2.8. Пропуск народних депутатів України до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України».

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 

2.9. Адвокати пропускаються за пред'явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов'язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів працівник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

 

2.10. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщення суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України,щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу керівника апарату суду.

 

2.11. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

 

2.12. До приміщення суду з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків.

Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщення суду за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

 

2.13. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до приміщення суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників суду, а за їх відсутності – працівника Служби.

 

2.14. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники Служби пропускають до приміщення суду у супроводі працівника апарату суду й негайно повідомляють про це голову суду, керівника апарату суду, чергового територіального управління Служби.

 

2.15.  Інформація щодо осіб, які пропускаються до приміщення суду, та не є його працівниками, заноситься працівниками Служби до Журналу відвідувачів (додаток № 1) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у приміщенні суду) або до відповідної інформаційної підсистеми (у разі наявності).

 

2.16. Порядок пропуску конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під їх охороною, а також осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

2.17. У робочі дні, після закінчення робочого часу у приміщенні суду можуть перебувати:

1) судді та працівники цих органів, установ системи правосуддя;

2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в приміщенні суду осіб, яких вони охороняють;

3)конвойні наряди правоохоронних органів та особи, які перебувають під їх охороною;

4)особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

5)особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

6)медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом.

 

2.18. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні до приміщення суду, у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, пропускаються лише учасники судового засідання, а також конвойні наряди та особи, які перебувають під їх охороною.

 

2.19. Вхід та вихід до будинків приміщення суду особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральні входи, обладнані контрольно-пропускними пунктами (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

  1. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщення

Господарського суду Черкаської області

 

3.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

Під час проведення закритих засідань органів та установ системи правосуддя доступ до приміщення суду обмежується рішенням голови суду або керівника апарату суду.

 

3.2. Забороняється пропуск до приміщення суду осіб:

 

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;

 

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.10 розділу 2 цих Правил;

 

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

 

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам; 

 

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

 

6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

 

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм);

 

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;

 

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників суду, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби. 

 

3.3. Особи, які прибули до суду, на час відвідування цих органів речі та предмети, з якими заборонено пропуск до приміщення суду, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктами пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 2 – 9 пункту 3.2 розділу 3 цих Правил.

 

3.4. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, з урахуванням установленого в населеному пункті, де розміщується Господарський суд Черкаської  області, відповідного рівня епідемічної небезпеки, за рішенням голови суду може бути обмежено пропуск до приміщення суду осіб:

 

  • з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

 

  • без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;

 

  • які не є учасниками судових засідань.

 

3.5. Пропуск осіб до приміщення Господарського суду Черкаської  області здійснюється за умови проведення термометрії безконтактним термометром співробітниками Служби.

 

 

Керівник апарату Господарського суду

Черкаської області                                                                      Ганна ЖИЦЬКА

 

 

16.09.2021