flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила здійснення пропускного режиму та організації охорони в приміщенні господарського суду Черкаської області

08 листопада 2013, 09:48
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказом голови господарського суду Черкаської області
від « 06 » квітня 2011р. № 24

ПРАВИЛА
здійснення пропускного режиму та організації охорони в
приміщенні господарського суду Черкаської області

Цими Правилами визначається порядок пропуску осіб до приміщення господарського суду Черкаської області з метою підтримання громадського порядку в господарському суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони службового приміщення господарського суду, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу.
1. Загальні положення
1.1. Пропускний режим у господарському суді Черкаської області здійснюється працівниками спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» УМВС України у Черкаській області.
1.2. Під час здійснення своїх завдань працівники спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» керуються чинним законодавством України та цими Правилами.
1.3. При невиконані вимог працівниками спеціального підрозділу судової міліції «Грифон», згідно з вимогами даних Правил, відвідувачі можуть притягуватися до відповідальності відповідно до вимог чинного адміністративного законодавства України.
1.4. Порядок пропускного режиму та підтримання громадського порядку в приміщенні господарського суду Черкаської області не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних чи моральних страждань особам внаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їх честь і гідність.
1.5. Про всі порушення пропускного режиму працівники спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» доповідають керівництву господарського суду (голові суду або його заступникам) або керівнику апарату суду.

1.6. Контроль за здійсненням пропуску осіб у приміщення господарського суду Черкаської області покладається на керівника апарату суду.
1.7. Ці Правила розміщуються у приміщенні господарського суду на видному та доступному для відвідувачів місці.

2. Особливості та порядок пропускного режиму

2.1. На вході до приміщення господарського суду Черкаської області обладнується пункт пропуску з відповідними технічними засобами контролю та зв’язку.
2.2. Вхід до приміщення суддів господарського суду, а також суддів, які перебувають у відставці, здійснюється за пред’явленням відповідного посвідчення.

2.3. Вхід до приміщення народних депутатів діючого скликання здійснюється відповідно до статті 17 Закону України «Про статус народного депутата України».
2.4. До приміщення господарського суду Черкаської області з використанням спеціальних технічних засобів пропускаються:
2.4.1. Працівники апарату господарського суду Черкаської області за пред’явленням посвідчення, виданого головою господарського суду.
2.4.2. Особи, які приймають участь у судовому засіданні, за списком справ, які розглядаються суддями господарського суду Черкаської області, на підставі відповідної ухвали господарського суду та за умови пред’явлення документа, що засвідчує особу, а також пред’явлення:
довіреності - у разі з’явлення представника сторони;
документа, що посвідчує посадове становище - у разі з’явлення керівника юридичної особи.
Якщо в особи відсутній будь-який з перелічених вище документів, працівник спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» через помічника судді господарського суду або секретаря судового засідання з’ясовує особу прибулого і в подальшому виконує вказівки головуючого в судовому засіданні.
2.4.3. Особи, які прибули на відкриті судові засідання, пропускаються до залу судового засідання господарського суду за пред’явленням документа, який засвідчує особу, та з відома головуючого в судовому засіданні.
2.4.4. Працівники правоохоронних органів за пред’явленням службового посвідчення та з відома керівництва господарського суду Черкаської області.
2.4.5. Особи, які прибули до господарського суду для здачі документів з метою прийняття участі на заміщення вакантних посад державних службовців господарського суду, за пред’явленням документа, що засвідчує особу, та з відома керівника апарату господарського суду Черкаської області.

2.4.6. Практиканти, кандидати на вакантні посади державних службовців та особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщенні господарського суду Черкаської області, згідно зі списком, затвердженим головою чи заступником голови господарського суду, за пред’явленням документа, що засвідчує особу.
2.5. Пропуск учасників судового процесу чи їх представників для ознайомлення з матеріалами судової справи здійснюється за умови пред’явлення ними документів, зазначених у пункті 2.4.2. цих Правил (за виключенням ухвали господарського суду).
2.6. Пропуск громадян та представників сторін юридичних осіб на особистий прийом до керівництва господарського суду Черкаської області здійснюється у дні та години, що установлені графіком особистого прийому керівництвом господарського суду, за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу, та з відома помічника голови господарського суду Черкаської області.
2.7. У разі відвідування працівників господарського суду з особистих питань, вхід відвідувачів здійснюється за дозволом керівника апарату суду за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу. Посадова особа, до якої прийшов відвідувач, несе відповідальність за дотримання ним порядку і правил поведінки в господарському суді та за своєчасний вихід відвідувача за межі службового приміщення господарського суду.
2.8. Дані про осіб, які прибули до приміщення господарського суду черкаської області, заносяться працівниками спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» у прошитий, пронумерований та скріпленні підписом голови суду з відтиском гербової печатки Журнал реєстрації відвідувачів:
- окремо щодо відвідувачів, які прибули для участі у судовому засіданні, із зазначенням у Журналі: прізвища, ім’я, по батькові та місця роботи відвідувача; номеру судової справи; прізвища судді, яким розглядається справа; часу входу та виходу відвідувача із службового приміщення господарського суду;
- окремо щодо відвідувачів, які прибули до господарського суду з інших питань, із зазначенням у Журналі: прізвища, ім’я, по батькові відвідувача; найменування структурного підрозділу господарського суду чи прізвища працівника суду; причини відвідування; часу входу та виходу відвідувача із службового приміщення господарського суду.
2.9. Пропуск осіб до приміщення господарського суду здійснюється у робочі дні згідно зі встановленим розпорядком роботи господарського суду.
2.10. У вихідні, святкові та неробочі дні судді і працівники апарату господарського суду пропускаються у приміщення господарського суду згідно зі списком, затвердженим головою господарського суду.
2.11. Працівники засобів масової інформації пропускаються до залу судового засідання за пред’явленням документа, що засвідчує особу, та з відома головуючого в судовому засіданні до початку проведення судового засідання. Проведення в залі судового засідання господарського суду фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускається в порядку, встановленому процесуальним законом.
2.12. До службового приміщення господарського суду Черкаської області із вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозоточивої чи дратівної дії, пропускаються працівники правоохоронних органів та фельд’єгерської служби під час виконання ними службових обов’язків, працівники господарського суду при пред’явленні дозволу на носіння такої зброї.
2.13. Медичний персонал служби швидкої медичної допомоги, працівники пожежної та аварійної служб пропускаються у приміщення господарського суду після відповідного запису у Журналі відвідувачів у супроводі ініціатора виклику.
2.14. У разі виходу з ладу технічних комунікацій до службового приміщення господарського суду пропускаються робітники відповідних ремонтних служб із занесенням їх прізвищ і часу роботи в журнал відвідувачів та з відома керівника апарату господарського суду Черкаської області.
3. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщення
господарського суду
3.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до залу судового засідання господарського суду обмежується постановленою мотивованою ухвалою головуючого в судовому засіданні.
3.2. Вхід відвідувачів (за виключенням представників сторін) до залу судового засідання господарського суду після початку судового засідання заборонено.
3.3. Забороняється вхід до службового приміщення господарського суду:
- відвідувачам з валізами, господарськими сумками, пакетами, розмір яких перевищує 45х35х15 см;
- відвідувачам, одягнутим у шорти або інший одяг, вигляд якого порушує загальноприйняті вимоги пристойності при відвідуванні державного закладу;
- у стані сп’яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль (алкогольного чи наркотичного);
- з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;
- з колюче-ріжучими предметами;
- з тваринами.
4. Обов’язки працівників спеціального підрозділу
судової міліції «Грифон»
4.1. Працівник спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» зобов’язаний:
- негайно повідомляти чергову частину РВ УМВС та керівництво господарського суду Черкаської області про порушення цілісності об’єкта охорони, виникнення конфліктних ситуацій у приміщенні суду та про заподіяні збитки;
- забезпечувати недоторканість місця вчинення протиправних дій на території об’єкта охорони до прибуття представників правоохоронних органів.
4.1.3. Здійснювати пропускного режим у приміщення господарського суду Черкаської області у відповідності до вимог даних Правил.
4.1.4. У разі виявлення осіб, які розшукуються правоохоронними органами за вчинення злочинів або правопорушень, негайно доповідати про них у чергову частину РВ УМВС.
4.1.5. На вимогу голови чи заступників голови господарського суду Черкаської області надавати інформацію про стан громадського порядку у приміщенні суду.
4.1.6. Зберігати інформацію про державну та комерційну таємницю, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
4.1.7. Підтримувати належний громадський порядок біля входу до службового приміщення господарського суду Черкаської області.

4.2. Працівникам спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» заборонено:
4.2.1. Залишати без нагляду пункт пропуску, доки його не буде змінено або знято;
4.2.2. Вступати в розмови зі сторонніми особами щодо питань, які не відносяться до питань здійснення пропускного режиму в господарському суді Черкаської області.
4.2.3. Під час здійснення пропускного режиму працівники спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» повинні чітко дотримуватись вимог чинного законодавства України, виявляти культуру і чемність у спілкуванні з працівниками та відвідувачами господарського суду.