flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Результати анонімного опитування громадян-відвідувачів господарського суду Черкаської області

24 травня 2019, 15:00

Результати анонімного опитування громадян-відвідувачів господарського суду Черкаської області

 

У період з 20 по 24 травня 2019 року в господарському суді Черкаської області проведено добровільне анонімне опитування відвідувачів щодо якості та ефективності роботи суду.

 

Практична користь опитування полягає у тому, що отримані результати використовуватимуться для всебічного врахування думки громадян, визначення шляхів подолання існуючих проблем та прийняття рішень для їх вирішення, а також удосконалення діяльності Господарського суду Черкаської області.

 

Респондентам пропонувалось заповнити паперові анкети та відповісти на питання, що стосуються зручності умов перебування у суді, ввічливості з боку працівників суду, повноти та зрозумілості інформації, розміщеної на стендах, дотримання строків та процедур розгляду справ.

 

Анкета анонімного опитування складалася з двох блоків питань. У першому блоці містилися питання щодо загальної характеристики респондента. А другий блок питань був присвячений оцінюванню роботи суду за показниками доступності, ефективності та якості.

 

Перший блок запитань.

 

Загалом в опитуванні взяв участь 21 респондент, з яких 67% опитаних – чоловіки та 33% - жінки.

 

Вікова приналежність опитаних: 19% - 18-25 років, 33% - 26-39 років, а найактивніше себе проявили відвідувачі у віці 40-59 років – 48%.

 

100% опитаних мають повну вищу освіту, з них 95% мають вищу юридичну освіту.

 

86% респондентів мешкають в населеному  пункті за місцем розташування суду, 14% - в інших населених пунктах

 

76% опитаних відповіли, що є учасниками судового процесу, 24% вказали інший статус.

 

В другому блоці питань в анкеті було запропоновано оцінити роботу господарського суду Черкаської області за показниками доступності, ефективності та якості.

 

100% опитаних влаштовує графік роботи суду, вважають комфортними умови перебування в суді, а самі приміщення суду визнають чистими та такими, що перебувають в належному санітарному стані, інформаційні стенди розташовані зручно, відвідувачів повною мірою задовольняє наявна в суді інформація та кількість місць для очікування, оформлення документів, підготовки до засідання.

Що стосується необхідної інформації на офіційній сторінці суду на веб-порталі Судової влади України в мережі Інтернет, можна зробити висновок, що рівень користування даною послугою дуже високий, адже всі респонденти постійно користуються сторінкою господарського суду Черкаської області та зазначили, що їм легко знаходити на сайті потрібну інформацію.

 

На запитання з приводу інформації, якої не вистачає на веб-сторінці суду, двоє респондентів вказали, що необхідно розмістити детальну інформацію про стан розгляду справ, а також інформацію про перебування суддів у відпустці чи на лікарняному. Решта опитаних утримались від відповіді на дане запитання.

 

100% учасників опитування позитивно оцінили професійність, доброзичливість, неупередженість та коректність ставлення з боку суддів та працівників апарату суду.

 

В цілому оцінкою "відмінно" оцінили якість роботи господарського суду Черкаської області 90% респондентів, 5% - відмітили "добре", ще 5% - «задовільно».

 

100% опитаних цілком довіряють господарському суду Черкаської області.