flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію в Господарському суді Черкаської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

26.05.2023                                         м. Черкаси                                                  № 24

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Господарському суді Черкаської області

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI, Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736, Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах, затвердженої наказом ДСА України від 20.08.2019 № 814,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Господарському суд Черкаської області, що додається.
  2. Відділу управління персоналом довести копію цього наказу до суддів та керівників самостійних структурних підрозділів Господарського суду Черкаської області.
  3. Головному спеціалісту Артему АГАПОВУ оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Господарського суду Черкаської області.
  4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ голови Господарського суду Черкаської області від 24.07.2017 № 39 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Господарському суді Черкаської області» та пункт 5 наказу голови суду від 11.09.2017 № 42 «Про порядок роботи з документами з грифом «ДСК».
  5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова суду                                                                                                       Костянтин ДОВГАНЬ

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом голови Господарського суду Черкаської області

від 26.05.2023 № 24

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію в Господарському суді Черкаської області

  1. З питань мобілізаційної підготовки

1.1. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки.

1.2. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.

1.3. Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за Господарським судом Черкаської області.

1.4. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки.

1.5. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану щодо показників із праці та кадрів, джерел забезпечення потреб кадрами на особливий період.

1.6. Відомості про організаційно-штатну структуру та штатний розпис на особливий період.

1.7. Відомості про заходи з мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо забезпечення діяльності суду в особливий період.

1.8. Відомості про організацію оповіщення, управління та зв'язку, порядок переведення Господарського суду Черкаської області на режим роботи в умовах особливого періоду.

1.9. Дислокація, характеристика пунктів управління, організація забезпечення життєдіяльності, системи охорони та захисту пунктів управління.

1.10. Відомості, щодо військовозобов'язаних суддів та працівників апарату Господарського суду Черкаської області, що призвані до лав Збройних Сил України по мобілізації, у тому числі прізвище, ім'я по батькові та посаду.

 

  1. З питань організаційно-управлінської діяльності

2.1. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Господарського суду Черкаської області, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішення (за умови дотримання сукупності вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

2.2. Документи Господарського суду Черкаської області, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ й організацій.

ІІІ. З питань технічного захисту інформації

3.1. Відомості з питань технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, якщо вони не розкривають норми (вимоги) та методики контролю технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.2. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю. Рекомендації щодо приведення стану захисту інформації на зазначених об'єктах і системах у відповідність із вимогами законодавства, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.3. Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством (крім тих, що становлять державну таємницю) в інформаційно-комунікаційній системі.

3.4. Відомості про склад та структуру, результати державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, заходи, які здійснюються при її проведенні, способи (методи) і порядок проведення цих заходів, що містяться в матеріалах державних експертиз у сфері технічного захисту інформації (що не становить державної таємниці), а також узагальнені відомості щодо виданих/зареєстрованих атестатів відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах вимогам нормативних документів.

 

ІV. Діяльність з питань запобігання та виявлення корупції

4.1. Відомості про зміст заходів, що розкривають конкретні завдання щодо запобігання корупційним правопорушенням та аналітичну (прогнозовану) інформацію за їх результатами, розголошення яких може завдати негативних наслідків репутації або правам інших осіб.

  1. Несекретне діловодство

5.1. Відомості про втрату документів, виробів або інших матеріальних носіїв інформації, яким надано гриф «Для службового користування», та про факт розголошення службової інформації.

5.2. Відомості, отримані від інших органів державної влади, місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій, яким ними надано гриф обмеження доступу.

VІ. З питань цивільного захисту

6.1. Відомості щодо планування, організації та виконання заходів з цивільного захисту й охорони Господарського суду Черкаської області на особливий період.

VІІ. З питань по роботі з персоналом

7.1. Відомості про кадрове забезпечення та роботу з кадрами, про персональні дані суддів, працівників апарату суду та кандидатів на зайняття вакантних посад державних службовців, особові справи (у тому числі архівні справи суддів та працівників апарату суду), матеріали проведення і результати перевірок працівників та кандидатів на зайняття вакантних посад в Господарському суді Черкаської області.

7.2. Дисциплінарні справи державних службовців, які займають посади категорій «Б» і «В» у Господарському суді Черкаської області.