flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Запит на інформацію

Господарський суд Черкаської області

        бул. Шевченка, 307, м. Черкаси, 18005

__________________________________________

      (назва юр. особи, ПІБ запитувача інформації)

адреса:____________________________________

е-mail:____________________________________

телефон:__________________________________

 

             ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію»

я (ми) б хотів(ли) отримати інформацію про (загальний опис інформації)

 

    або

вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого робиться запит (якщо відомо)

 

 

 

    Прошу надати відповідь (один варіант підкреслити):

       поштою                                 електронною поштою

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування  фактичних  витрат  на  копіювання  та друк копій документів обсягом більш як

10 сторінок. ___________

                          (підпис)

    "____" __________ 20__ року                       ________________                        ________________

                     (дата)                                                      (підпис)                                 (прізвище, ініціали)

 

Зразок для завантаження